Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt slechts €25,-. Tijdens de algemene vergadering van 2017 is de contributie voor 2018 vastgesteld op €25,-.

Het eenmalige inschrijfgeld en/of de contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL05 RABO 0184 3895 93, ten name van Belangenvereniging Landgoed Brunssheim.