Klachten

Klachten onderhoud en staat van uw chalet
Bent u in uw chalet en u merkt dat er aan uw woning mankementen zijn welke niet direct door de technische dienst zijn op te lossen adviseert het bestuur om als volgt te handelen: Maak foto’s en op het moment dat u thuis komt, meldt dan de mankementen schriftelijk per email met daarbij de foto’s naar het eigenaren contact: eigenaren@europarcs.nl, met in de CC of BCC: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl Het dagelijkse bestuur heeft 4x per jaar overleg met de parkmanager zodat wij bij veel en structurele klachten een goed beeld hebben en dit bespreekbaar kunnen maken bij de parkmanager gebaseerd op feiten en voorbeelden. Het bestuur zal zeer gepast omgaan met de klachten en niet uw naam of chalet benoemen.
Klachten schoonmaak

Bent u in uw chalet en u merkt dat uw woning niet schoon is adviseert het bestuur om als volgt te handelen:
Maak vooraf foto’s en bel meteen met de schoonmaakdienst om het direct op te lossen, bereikbaar op nummer: 088-0708198
Op het moment dat u thuis komt, meldt dan uw klacht schriftelijk per email met daarbij de foto’s naar het eigenaren contact: eigenaren@europarcs.nl met in de CC of BCC: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
Het dagelijkse bestuur heeft 4x per jaar overleg met de parkmanager zodat wij bij veel en structurele klachten een goed beeld hebben en dit bespreekbaar kunnen maken bij de parkmanager gebaseerd op feiten en voorbeelden. Het bestuur zal zeer gepast omgaan met de klachten en niet uw naam of chalet benoemen.

Uitstraling

Hoe wordt de uitstraling van het park behouden?

De eigenaren en huurders hebben er belang bij dat het park qua uitstraling blijft zoals het nu is.
De belangenvereniging streeft ernaar om samen met het parkmanagent de leefbaarheid en uitstraling van het landgoed te bevorderen zoals: inrichting, onderhoud, ontwikkeling en faciliteiten.
2x per jaar heeft het bestuur een schouw met het parkmanagement en wordt alles nagelopen en worden ideeën bespreekbaar gemaakt.
Naast deze schouw is dagelijks aanwezig Flip Italie. Flip maakt wekelijks een ronde over het park en meldt technische gebreken bij de Technische dienst, welke vaak vrij snel worden opgelost.
Mocht u nu punten hebben wat u graag bespreekbaar wilt zien en wat betrekking heeft op de uitstraling van het park, dan kunt u deze melden aan de secretaris, bereikbaar op secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
Het bestuur zal dit dan meenemen en bespreken in de schouw.

Veiligheid

Onveilige situaties

Indien u op het park een onveilige situatie ziet of waar een mogelijke onveilige situatie kan ontstaan, of personen houden zich niet aan de gedragsregels van het park, verzoeken wij u als volgt te handelen.
· Indien er direct gehandeld moet worden, dit telefonisch te melden bij de receptie van Europarcs Brunssum of indien gesloten te bellen naar de receptie in Susteren bereikbaar op nummer: 088-0708010 of het noodnummer bereikbaar op 06-46020885.
· Indien het kan wachten per email, met eventueel foto’s, naar eigenaren@europarcs.nl, met in de CC of BCC: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
In beide gevallen wil het bestuur graag geïnformeerd worden, via secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
Het dagelijkse bestuur heeft 4x per jaar overleg met de parkmanager zodat wij dit bespreekbaar kunnen maken en bewaken in een oplossing

WOZ

Bezwaar WOZ waarde van uw Chalet

Jaarlijks wordt opnieuw de WOZ waarde van uw chalet opnieuw bepaald.
U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente om bezwaar te maken en toe te lichten, of u kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde. In bijgevoegde voorbeeldbrief zijn diverse punten benoemd welke u kunt gebruiken bij uw bezwaar.
Voorbeeldbrief

Staat uw vraag er niet bij?

Kunt u geen antwoord op uw vraag vinden op deze site? Start dan een nieuwe discussie in het forum.

Ga naar het forum