Jaarlijks wordt opnieuw de WOZ waarde van uw chalet opnieuw bepaald.
U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente om bezwaar te maken en toe te lichten, of u kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde. In bijgevoegde voorbeeldbrief zijn diverse punten benoemd welke u kunt gebruiken bij uw bezwaar.
Voorbeeldbrief