Bent u in uw chalet en u merkt dat er aan uw woning mankementen zijn welke niet direct door de technische dienst zijn op te lossen adviseert het bestuur om als volgt te handelen:
Maak foto’s en op het moment dat u thuis komt, meldt dan de mankementen schriftelijk per email met daarbij de foto’s naar het eigenaren contact: eigenaren@europarcs.nl, met in de CC of BCC: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
Het dagelijkse bestuur heeft 4x per jaar overleg met de parkmanager zodat wij bij veel en structurele klachten een goed beeld hebben en dit bespreekbaar kunnen maken bij de parkmanager gebaseerd op feiten en voorbeelden. Het bestuur zal zeer gepast omgaan met de klachten en niet uw naam of chalet benoemen.