#1085
Flip
Deelnemer

Hallo John en Max,
Zijn de tuinmannen al begonnen met het verminderen van hun werkzaamheden?
Ik heb ze dit jaar hooguit 3 dagen met 4 man aan openbaar groen zien werken, ik heb bij mijzelf het gras buiten mijn tuin gemaaid. Ik heb de mannen hoofdzakelijk bezig gezien met het onderhoud van chalets, zoals het schoonspuiten, herstellen en enkele tuinen doen.
Verder wordt er weer druk aan de riolering gewerkt door de fa. Van der Velden. Horen deze werkzaamheden ook bij de NZW, of zijn dit kosten voor het park?
Vriendelijke groet,
Flip