#1466
LB116
Deelnemer

Beste Rosie, voor 2023 bedraagt de NZW 330,00 euro. De op Topdesk gepubliceerde tarievenlijst 2023 is op dit punt niet correct.
Voor 2024 komt er een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) in plaats van de NZW. Hierover is het bestuur in gesprek met EuroParcs om tot een juiste kostenverdeling te komen.
Vragen over tarieven en bezwaren hierover graag altijd rechtstreeks met EuroParcs opnemen.
Met vriendelijke groet,
Erik Spiering
Penningmeester