De jaarlijkse ALV vergadering staat gepland op 22 april 2023 bij Brikke Oave te Brunssum

Adres: Lindeplein 7-8, 6444 AT Brunssum. Inloop vanaf ca 12.00 uur einde 17.00 uur