De jaarlijkse ALV vergadering is gehouden op 13 april 2024 bij Brikke Oave te Brunssum

Adres: Lindeplein 7-8, 6444 AT Brunssum. Inloop vanaf ca 12.00 uur einde 17.00 uur