Belangenvereniging Chaleteigenaren Resort Brunssumerheide Forums BEX "Voorlopig" niet verlengen aflopende BEX cotnracten per 31-12-2020 Reageer op: "Voorlopig" niet verlengen aflopende BEX cotnracten per 31-12-2020

#1159
Anoniem
Inactief

Ik heb het bericht van Jeroen Knols van 28 december ontvangen. Inmiddels heb ik hem ook een reactie gestuurd, met een afschrift naar de secretaris van de belangvereniging. De strekking van die reactie is als volgt:
– Het bericht van 28 december is veel te laat gestuurd. Normaal gesproken zou ik verwachten van dergelijke plannen veel eerder op de hoogte gesteld te worden en in ieder geval minimaal een maand van te voren.

– De inhoud van het bericht wekt de indruk dat alleen de eigenaren van wie het vast-rendement op 31 december afloopt dit hebben ontvangen. De plannen die Europarcs erin beschrijft, gaan echter alle chaleteigenaren aan. Ik heb eerder niets over deze plannen gehoord en zou het voor de hand hebben vinden liggen, als Europarcs deze al in de zomer aan de belangenvereniging voorgelegd zou hebben en in samenspraak uitgewerkt zou hebben.

Europarcs rept over een financieringsvorm die met de chaleteigenaren afgesproken zou kunnen worden voor een kwaliteitsverbetering. Dat wekt de indruk dat Europarcs verwacht hoge kosten in rekening te zullen gaan brengen. Ik vind dat voorbarig, aangezien Europarcs hier nu nog geen beeld bij kan geven en naar mijn idee (staat niet in mijn reactie), de verantwoordelijkheidsverdeling voor beheer en onderhoud en de daarmee gemoeide kosten tussen Europarcs en de chaleteigenaren ook een keer tegen het licht gehouden zou moeten worden.

Dat Europarcs nu facturen aan de eigenaren wil versturen voor parkbeheer e.d., die weliswaar vooralsnog niet betaald hoeven worden, vind ik geen goed idee. Laat Europarcs eerst de balans maar opmaken, liefst in samenspraak met de belangenvereniging en daarna met acceptabele voorstellen komen.

Afgezien van wat ik in de reactie heb gezet, vind ik het lastig dat ik geen enkel inzicht in de boekhouding van Europarcs heb en daarmee ook geen benul heb of de verdeling van baten en lasten tussen eigenaren en Europarcs evenwichtig is.

Vriendelijke groet,
Tineke de Jonge
Chalet nr. 18