Belangenvereniging Chaleteigenaren Resort Brunssumerheide Forums BEX "Voorlopig" niet verlengen aflopende BEX cotnracten per 31-12-2020

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Auteur
  Berichten
 • #1157
  Hoogenboezem
  Sleutelbeheerder

  Beste Leden,

  Op 28 december heeft Jeroen Knols namens EuroParcs naar diverse eigenaren een mail gestuurd met daarin het “uitstel” van een nieuw contract voor de eigenaren welke een contract hebben met een gegarandeerde opbrengst (en waarvan het contract per 31-12-2020 afloopt). Zie onderstaande tekst wat is verstuurd.

  Het bestuur heeft op 14 januari een overleg met de regiomanager en willen dit als agenda punt meenemen.

  Om een compleet beeld te krijgen en bij welke eigenaren dit ook speelt, zouden wij graag vanuit de leden willen weten:
  • Zijn er meerdere eigenaren welke onderstaande hebben ontvangen ?
  • Bent u akkoord met onderstaande en wacht u het rustig af ?
  • Indien niet, heeft u tips / ideeën / wensen welke standpunt de belangen vereniging in moet nemen richting EuroParcs ?

  Wij horen graag uw reacties en het liefst via de website waar deze mailing op geplaatst wordt

  Onderstaande de brief vanuit EuroParcs
  __________________________________

  Beste heer/mevrouw
  U heeft bij EuroParcs op Resort Brunssummerheide sinds een aantal jaar een recreatiewoning/chalet met een gegarandeerde opbrengst. Op 31 december 2020 loopt, zoals u weet, de garantietermijn af en vervalt contractueel de overeengekomen periodieke betaling door EuroParcs vanwege het mogen verhuren van uw chalet.

  Wij zijn ons ervan bewust dat u mogelijk de verwachting heeft dat dit contract door ons zal worden verlengd. Om hierover een besluit te kunnen nemen hebben wij nog enige tijd nodig om een inventarisatie te doen van de reactiewoningen/chalets op het resort die dit betreft, waaronder die van u. We zullen dan bepalen of het mogelijk is om opnieuw een garantietermijn voor een aantal jaren met elkaar af te spreken.
  Tijdens deze inventarisatie, die naar verwachting een half jaar in beslag zal nemen, zullen wij kijken naar de staat van de chalets, zowel het exterieur als het interieur, alsmede de kavel (tuin) waar het chalet op staat.
  Waarom doen wij deze inventarisatie? De vraag naar vakantiewoningen neemt nog steeds toe en gasten worden steeds kritischer en verwachten actuele en eigentijdse vakantiewoningen die voldoen aan de huidige en toekomstige vraag.

  Naar aanleiding van deze inventarisatie zullen wij u verslag uitbrengen van onze bevindingen en eventueel een voorstel doen voor onderhoud aan en/of verbetering van uw chalet om weer voor een contract met een gegarandeerde opbrengst in aanmerking te komen. Eventueel kunnen we een financieringsvorm hierover met elkaar afspreken.
  Bovendien zal Europarcs met een totaalplan komen voor een kwalitatieve verbetering van het resort. De inventarisatie en aanbevelingen met betrekking tot de chalets die voor een garantiecontract in aanmerking willen komen, maken deel uit van dit totaalplan. Onze planning is voor 1 juli 2021 dit plan aan betrokkenen te kunnen presenteren.

  Wat we u nu kunnen aanbieden tot het moment dat we met een nieuw voorstel komen, is dat we de facturen die u gaat ontvangen voor de parkbeheerbijdrage, etc. voor 2021 zullen gaan verrekenen met de huuropbrengsten tot het moment dat wij u een nieuw voorstel doen en u hier al dan niet mee akkoord gaat. U hoeft deze factuur vooralsnog dus niet te voldoen. Voor de korte termijn zullen wij er alles aan doen om de huuropbrengsten optimaal te laten zijn.

  Voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot het moment dat u ons nieuwe voorstel ontvangt en u al dan niet akkoord gaat, zal u een voorlopige beheer- en exploitatieovereenkomst van ons ontvangen in januari 2021.

  Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan vernemen wij dat graag.

  Met vriendelijke groet,
  Jeroen Knols
  ________________________________________

  Met vriendelijke groet,
  ___________________________________________
  Belangenvereniging Resort Brunssummerheide
  Secretaris: John Hoogenboezem

  #1158
  Anoniem
  Inactief

  Ons contract loopt op 1 augustus af.
  Wij zijn dus erg benieuwd naar het verloop van het verlengen van de vaste contracten.
  Groetjes,
  Jan Koijen en Hanny de Kort-Godrie
  Chalet nr. 30

  #1159
  Anoniem
  Inactief

  Ik heb het bericht van Jeroen Knols van 28 december ontvangen. Inmiddels heb ik hem ook een reactie gestuurd, met een afschrift naar de secretaris van de belangvereniging. De strekking van die reactie is als volgt:
  – Het bericht van 28 december is veel te laat gestuurd. Normaal gesproken zou ik verwachten van dergelijke plannen veel eerder op de hoogte gesteld te worden en in ieder geval minimaal een maand van te voren.

  – De inhoud van het bericht wekt de indruk dat alleen de eigenaren van wie het vast-rendement op 31 december afloopt dit hebben ontvangen. De plannen die Europarcs erin beschrijft, gaan echter alle chaleteigenaren aan. Ik heb eerder niets over deze plannen gehoord en zou het voor de hand hebben vinden liggen, als Europarcs deze al in de zomer aan de belangenvereniging voorgelegd zou hebben en in samenspraak uitgewerkt zou hebben.

  Europarcs rept over een financieringsvorm die met de chaleteigenaren afgesproken zou kunnen worden voor een kwaliteitsverbetering. Dat wekt de indruk dat Europarcs verwacht hoge kosten in rekening te zullen gaan brengen. Ik vind dat voorbarig, aangezien Europarcs hier nu nog geen beeld bij kan geven en naar mijn idee (staat niet in mijn reactie), de verantwoordelijkheidsverdeling voor beheer en onderhoud en de daarmee gemoeide kosten tussen Europarcs en de chaleteigenaren ook een keer tegen het licht gehouden zou moeten worden.

  Dat Europarcs nu facturen aan de eigenaren wil versturen voor parkbeheer e.d., die weliswaar vooralsnog niet betaald hoeven worden, vind ik geen goed idee. Laat Europarcs eerst de balans maar opmaken, liefst in samenspraak met de belangenvereniging en daarna met acceptabele voorstellen komen.

  Afgezien van wat ik in de reactie heb gezet, vind ik het lastig dat ik geen enkel inzicht in de boekhouding van Europarcs heb en daarmee ook geen benul heb of de verdeling van baten en lasten tussen eigenaren en Europarcs evenwichtig is.

  Vriendelijke groet,
  Tineke de Jonge
  Chalet nr. 18

  #1161
  Hoogenboezem
  Sleutelbeheerder

  Beste leden,

  Dit bericht is alleen gestuurd naar de leden die op de mail van maandag 4 januari 2021 hebben gereageerd.
  Het bestuur heeft op 14 januari overleg gehad met Wilbert de Rijt, (regio manager Zuid-Limburg, België en Luxemburg) en Marjolein Killaars, waarbij het bestuur zijn ongenoegen heeft uitgesproken over de inhoud en wijze van communiceren aangaande de BEX brief van 28 december 2020.
  Er zal een vervolg afspraak worden gepland met Wilbert Bruil, verantwoordelijk voor de “eigenaren”, en wij zullen u van het vervolg op de hoogte houden.

  Op voorhand en ook om de druk op te voeren is het raadzaam dat ieder individueel lid zelf en in eigen bewoordingen reageert op het ontvangen schrijven richting EuroParcs (voor diegene die dit nog niet heeft gedaan). Neem dan ook ondergetekende via secretaris@eigenarenbrunssheim.nl mee in de CC.

  Als voorbeeld hebben wij een aantal punten omschreven (met input vanuit u) die u zou kunnen gebruiken in uw reactie en eventueel aangevuld met uw eigen en persoonlijke ervaringen.

  • Het is positief dat EuroParcs zich wil inzetten voor het verbeteren van het park en mijn chalet;
  • Echter de wijze van communicatie, tijdstip en toonzetting hieromtrent wordt als negatief ervaren;
  • Deze wijze van communicatie laat EuroParcs van zijn slechtste kant zien;
  • Een dergelijke berichtgeving zoals u het omschrijft zou best kunnen, maar het zou EuroParcs “sieren” dit al te melden in september en niet 2 dagen voor het aflopen van de contracten;
  • EuroParcs laat de eigenaren die geïnvesteerd hebben in dit park door de aanschaf van een chalet in de kou staan door deze handelswijze;
  • U spreekt over een kwalitatieve verbetering van het resort met een daarbij behorend totaal plan. Waarom ontvangen alleen de eigenaren met een aflopend contract deze mail. Dit gaat alle eigenaren aan en hoe betrekt u deze eigenaren hierbij ?
  • De volledige beheer en exploitatie van de woningen gedurende de looptijd van de contracten lag in handen van EuroParcs. Als de woningen nu achterstallig onderhoud hebben, heeft EuroParcs zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen;
  • Als eigenaar ben ik de afgelopen jaren op geen enkele wijze door EuroParcs geattendeerd op achterstallig onderhoud;
  • Als eigenaar weet ik niet goed wat u bedoeld met uw opmerking dat de facturen die u wilt sturen voor de parkbeheerbijdrage e.d. vooralsnog niet hoef te betalen. Dat zou betekenen dat ik als eigenaar deze later mogelijk alsnog zou moeten betalen;
  • Redelijker lijkt het mij om vooralsnog genoemde facturen helemaal niet te sturen, maar pas de balans op te maken na afronding van de door u voorgestelde activiteiten, waarvan ik verwacht dat die in samenspraak met de chaleteigenaren zullen worden opgepakt;
  • Als eigenaar stel ik voor het huidige aflopende contract met een half jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden en dat u samen met mij als eigenaar de verbeterpunten en mogelijke investering bespreekt in het komende half jaar.
  • Ik ontvang graag een persoonlijke reactie en uitnodiging op uw schrijven;

  Wij hopen u met bovenstaande wat “handvaten” te geven om te gebruiken in uw reactie. Nogmaals het is belangrijk om uw reactie in uw eigen woorden en volgorde op te schrijven, en wij houden u op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,
  ___________________________________________
  Belangenvereniging Resort Brunssummerheide
  Secretaris: John Hoogenboezem
  Email: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
  Website: http://www.eigenarenbrunssheim.nl/

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.