Belangenvereniging Chaleteigenaren Resort Brunssumerheide Forums BEX "Voorlopig" niet verlengen aflopende BEX cotnracten per 31-12-2020 Reageer op: "Voorlopig" niet verlengen aflopende BEX cotnracten per 31-12-2020

#1161
Hoogenboezem
Sleutelbeheerder

Beste leden,

Dit bericht is alleen gestuurd naar de leden die op de mail van maandag 4 januari 2021 hebben gereageerd.
Het bestuur heeft op 14 januari overleg gehad met Wilbert de Rijt, (regio manager Zuid-Limburg, België en Luxemburg) en Marjolein Killaars, waarbij het bestuur zijn ongenoegen heeft uitgesproken over de inhoud en wijze van communiceren aangaande de BEX brief van 28 december 2020.
Er zal een vervolg afspraak worden gepland met Wilbert Bruil, verantwoordelijk voor de “eigenaren”, en wij zullen u van het vervolg op de hoogte houden.

Op voorhand en ook om de druk op te voeren is het raadzaam dat ieder individueel lid zelf en in eigen bewoordingen reageert op het ontvangen schrijven richting EuroParcs (voor diegene die dit nog niet heeft gedaan). Neem dan ook ondergetekende via secretaris@eigenarenbrunssheim.nl mee in de CC.

Als voorbeeld hebben wij een aantal punten omschreven (met input vanuit u) die u zou kunnen gebruiken in uw reactie en eventueel aangevuld met uw eigen en persoonlijke ervaringen.

• Het is positief dat EuroParcs zich wil inzetten voor het verbeteren van het park en mijn chalet;
• Echter de wijze van communicatie, tijdstip en toonzetting hieromtrent wordt als negatief ervaren;
• Deze wijze van communicatie laat EuroParcs van zijn slechtste kant zien;
• Een dergelijke berichtgeving zoals u het omschrijft zou best kunnen, maar het zou EuroParcs “sieren” dit al te melden in september en niet 2 dagen voor het aflopen van de contracten;
• EuroParcs laat de eigenaren die geïnvesteerd hebben in dit park door de aanschaf van een chalet in de kou staan door deze handelswijze;
• U spreekt over een kwalitatieve verbetering van het resort met een daarbij behorend totaal plan. Waarom ontvangen alleen de eigenaren met een aflopend contract deze mail. Dit gaat alle eigenaren aan en hoe betrekt u deze eigenaren hierbij ?
• De volledige beheer en exploitatie van de woningen gedurende de looptijd van de contracten lag in handen van EuroParcs. Als de woningen nu achterstallig onderhoud hebben, heeft EuroParcs zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen;
• Als eigenaar ben ik de afgelopen jaren op geen enkele wijze door EuroParcs geattendeerd op achterstallig onderhoud;
• Als eigenaar weet ik niet goed wat u bedoeld met uw opmerking dat de facturen die u wilt sturen voor de parkbeheerbijdrage e.d. vooralsnog niet hoef te betalen. Dat zou betekenen dat ik als eigenaar deze later mogelijk alsnog zou moeten betalen;
• Redelijker lijkt het mij om vooralsnog genoemde facturen helemaal niet te sturen, maar pas de balans op te maken na afronding van de door u voorgestelde activiteiten, waarvan ik verwacht dat die in samenspraak met de chaleteigenaren zullen worden opgepakt;
• Als eigenaar stel ik voor het huidige aflopende contract met een half jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden en dat u samen met mij als eigenaar de verbeterpunten en mogelijke investering bespreekt in het komende half jaar.
• Ik ontvang graag een persoonlijke reactie en uitnodiging op uw schrijven;

Wij hopen u met bovenstaande wat “handvaten” te geven om te gebruiken in uw reactie. Nogmaals het is belangrijk om uw reactie in uw eigen woorden en volgorde op te schrijven, en wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
___________________________________________
Belangenvereniging Resort Brunssummerheide
Secretaris: John Hoogenboezem
Email: secretaris@eigenarenbrunssheim.nl
Website: http://www.eigenarenbrunssheim.nl/