1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1257

  Schouw 4 mei 2022
  Aanwezig:
  • Patrick Flink – Parkmanager Brunssum
  • Ronald Tombroek – Regio Manager Limburg
  • Eddy Gerritse – Voorzitter
  • Harry de Graaf – Vice voorzitter
  • John Hoogenboezem – Secretaris
  • Jos Terheijden – Bestuurder
  • Flip Italie

  Onderwerpen:

  • Afval Container + opslag CSU en Technische dienst:
  Tijdens de ALV is dit punt ook benoemd door alle leden, dat de containers zeer goed in trek is bij alle buurtbewoners buiten het park ! Ook wordt gemeld de mogelijke stankoverlast met de open container.
  De huidige perscontainer (welke open is) gaat weg en de nieuwe staat reeds op de parkeerplaats. Deze is dicht en zal ook de “stank overlast” verminderen.
  De eigenaren hebben aan EuroParcs de vraag gesteld om te onderzoeken om de afval ruimte volledig af te sluiten met een hek, en toegang te geven middels het pasje.
  Patrick en Roger geven aan dat de invulling van het terrein verder wordt uitgewerkt in een plan mede omdat ook de opslag ruimte van CSU en de technische dienst vervangen moet worden.

  • Scheiden van plastic afval
  Dit is nu nog niet aan de orde, maar wordt mogelijk meegenomen in het Green Key-traject. Daarnaast zal EuroParcs een tip van een eigenaar nagaan en contact zoeken met de gemeente om aan te horen hoe zij hiermee omgaan.

  • Rolstoel toegankelijkheid receptie & drempels:
  Tijdens de ALV is dit punt benoemd door een eigenaar dat zij nu niet meer naar binnen kan doordat de vloer te “stijl” is.
  EuroParcs neemt dit mee in het totaal plaatje voor dit deel van het terrein.
  Door EuroParcs is besloten dat de huidige plek van de receptie ook in de toekomst beneden zal blijven, maar dat het gebouw op termijn vervangen zal worden.

  • Drempel vriendelijkheid rolstoel gebruikers
  De rolstoel gebruikers kunnen slecht over de drempels en tijdens de ALV is als idee ingebracht om iets meer ruimte te creëren voor deze doelgroep zodat een rolstoel er precies doorheen kan.

  • Toegangspoort / hoofdpoort:
  In week 19 wordt de stroom toevoer aangelegd en vanaf dat moment zou de poort weer moeten functioneren.

  • Nieuwe chalets rondom de vijver ingang
  Er zijn nabij de ingang en rondom het strandje 12 stuks – 4-persoons Heidelodges geplaatst.
  Het gehele terrein rondom de nieuw geplaatste chalets wordt opnieuw ingericht.

  • Veiligheid onrust jongeren op het park:
  In de weekenden en drukke vakantie periode is zichtbaar en aanwezig op het park de beveiliging van 19.00 tot 03.00 uur, waarbij luidruchtige jongeren worden aangesproken en indien nodig worden verwijderd van het park. Het idee is dat doordat er nu ook chalets dichter bij het strand staan, de overlast ook minder zal worden.
  Ook wordt bij de receptie de geboekte woningen gecontroleerd van wie is de huurder, waar komt hij/zij vandaan (woonplaats) en wordt er navraag gedaan bij twijfel over de boeking.

  • Spiegel op de rijbaan voor autoverkeer parkeerplaats (bij de receptie) naar het restaurant:
  De spiegel zal door het transport rondom de nieuwe chalets bij het strandje nog wel een paar keer worden verplaatst. Als de werkzaamheden gereed zijn, wordt de spiegel opnieuw afgesteld.

  • Pomp en waterval bij de kleine vijver + schoonmaken ervan:
  Er is nog steeds geen functionerende pomp in de kleine vijver. Patrick meldt dat deze vanuit park Susteren wordt geleverd.
  Besproken wordt dat alleen de pomp niet voldoende is. Er is geen water circulatie en het bestuur geeft het advies om de pomp ook aan te sluiten op de al eerder aangelegde waterval. Alle voorzieningen daarvoor liggen er. Door het niet aansluiten van de waterval creëer je stilstaand water en daardoor ook stankoverlast.

  Gevraagd wordt welk onderhoud er is gepleegd ? De vijver is niet diep en er ligt no redelijk veel slib.
  Patrick heeft e.a. nagevraagd bij Roger en geeft aan dat er 2 vrachtwagens met slib zijn afgevoerd.
  Dit is niet overal zichtbaar in deze vijver.

  • Vijver tussen chalet 7 en 9
  Het vermoeden is dat de folie lek is. Het waterpeil is erg laag.

  • Herstel asfaltering werkzaamheden + goot:
  De brandblus werkzaamheden zijn gereed en op veel plaatsen is het noodzakelijk dat het asfalt hersteld moeten worden. Ook de goten zijn niet goed hersteld.
  Patrick heeft een offerte opgevraagd.

  • AED:
  Op het park zijn 2 stuks AED geplaatst. 1 bij het restaurant de Uitvlucht en de 2e bij de receptie

  • Camera’s
  Gevraagd wordt naar de status van de camera’s aan de achterzijde van het park. Deze staan gericht op “niemandsland” maar zeker niet op de poort.
  Wordt uitgezocht door Patrick

  • Jeu de boules
  Naast de uitvlucht, tegen over de “oude” receptie zal een Jeu de Boules veld worden gemaakt

  • ET kasten
  Dit onderwerp is ook besproken tijdens de ALV op 30 april en is tijdens de schouw verder besproken.
  Diverse elektriciteit kasten staan open of kunnen niet op slot wat tot gevaarlijke situaties kan leiden (denk aan spelende kinderen).
  Patrick geeft aan dat dit onder de aandacht is, en dat er inmiddels offertes zijn opgevraagd.

  • Voetpad naast de weg vanaf de uitvlucht tot receptie
  Er zal vanaf de uitvlucht naar de parkeerplaats beneden, langs de weg een voetpad worden gerealiseerd.

  • Verlichting – lantaarnpalen:
  13-10-21: Vanaf de ingang (rotonde) t/m het restaurant de uitvlucht zijn nieuwe lantaarnpalen conform de nieuwe huisstijl geplaatst. De bedoeling is dat op termijn alle lantaarnpalen met dezelfde huisstijl worden vervangen. Dit eerste deel van vervanging was een investering van € 30.000,-. Om de kosten te spreiden wordt steeds een deel van het park opgepakt.
  Ook wordt tijdens de vervanging van de brandbluswatervoorziening nieuwe bekabeling aangelegd.
  4-5-22: Veel bestaande en verouderde lantaarnpalen staan scheef of branden niet

  • Grond naast woning 126 en 127:
  19-09-2019: was gereed gemaakt om 2 chalets te plaatsen. Deze chalets mogen niet worden geplaatst (vergunning). EP maakt e.a. in orde voor een beter aanzicht en uitstraling
  Reactie EP 14-01-21: Wordt opnieuw beoordeeld en meegenomen in het totaal plan
  04-05-21: Roger gaat dit bespreken met Kevin en komt met een plan. Idee kan zijn om wat speeltoestellen te plaatsen, jeu de boules baan en enkele parkeerplaats.
  13-10-21: Dit is onder de aandacht, maar heeft op dit moment nog niet de hoogste prioriteit gezien de hoeveelheid projecten welke er nu lopen op het park. Er wordt wel nagedacht hoe dit verder in te richten.
  4-5-22: Dit onderwerp is ook besproken tijdens de ALV op 30 april en is tijdens de schouw verder besproken. De groendienst zal dit gebeid weer netjes te maken.

  • (dode) bomen:
  13-10-21: Langs het hek (kant van de heide), bij chalet 186 t/m 188 staan een aantal bomen waarvan bij een stevige wind de nodige takken op de woning komen.
  Is ook beoordeeld door natuurmonumenten, maar dit deel ligt op de grond van EP / gemeente.
  Is onder de aandacht van Patrick Flink. Naast deze bomen worden ook de nodige bomen “inkort” op de parkeerplaats en het park.
  4-5-22: Dit onderwerp is ook uitgebreid besproken tijdens de ALV op 30 april, waarbij het gevoel vanuit de eigenaren naar voren kwam dat er niet daadkrachtig door EuroParcs wordt gehandeld. Er is in ieder geval geen communicatie over richting de eigenaren.
  Dit onderwerp is tijdens de schouw verder besproken

  Reactie en actie EuroParcs: De aanname dat er tot op heden nog geen acties zijn ondernomen, is onjuist. Sinds november 2021 is er een inventarisatie gemaakt en zijn de kosten inzichtelijk gebracht. In het eerste stadium liep de aanvraag voor een vergunning via de gemeente, helaas blijkt na verloop van tijd dat het park als ‘buitengebied’ wordt bestempeld. Hierom is de aanvraag doorgestuurd naar Provincie Limburg. In de afgelopen maand mei 2022 is hierover nogmaals contact geweest tussen het park – Provincie. Woensdag 18-mei is er een laatste overleg geweest, waarna een kapmelding kan worden aangevraagd voor meerdere bomen die bij elkaar staan. Voor andere ‘losse’ bomen op kavels zullen de eigenaren een email ontvangen met de vraag toestemming te geven tot kap en vergoeden van onkosten. Naar verwachting zullen in juni -rekening houdende met gasten en de natuur- de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Aangezien wij inmiddels aan een goede relatie met de Gemeente Brunssum hebben gewerkt, willen wij dit behouden. Hierom willen wij dit volgens de regels doen, in plaats van achteraf een verklaring te moeten afleggen.

  • Wasserette:
  13-10-21: Er blijkt een behoefte te zijn onder de gasten in de mogelijkheden van een wasserette. Zeker omdat niet iedere woning over een wasmachine beschikt.
  EP heeft het idee om deze behoefte in te gaan vullen op de vrije kavel op de hoek naast het restaurant.
  4-5-22: Dit plan is in ontwikkeling bij EuroParcs

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.