Belangenvereniging Chaleteigenaren Resort Brunssumerheide Forums BEX Inhouden rendement door Corona crisis Reageer op: Inhouden rendement door Corona crisis

#1098

Beste leden,

Dit schrijven betreft vooral voor de eigenaren met een vast rendement.

U heeft allen op 17 april het schrijven gehad rondom het inhouden van het rendement. Het bestuur heeft inmiddels wat meer informatie gekregen vanuit de andere parken waar wij contact mee hebben.
Het advies wat wij krijgen is om op de te ontvangen brief via eigenaren@europarcs.nl te reageren met daarin verwoord, en in uw eigen woorden:

* Ik heb begrip voor de situatie rondom het coronavirus; maar tegelijkertijd
* EuroParcs erop wijzen dat EuroParcs gebonden is aan de contractueel vastgelegde afspraken en dat u verwacht dat EuroParcs zo spoedig mogelijk, en uiterlijk dit jaar, de volledige verplichting uit het afgesloten contract nakomt, en zo ook de tekortkomende bedragen dit jaar overmaakt.

Het is aan de leden zelf, voor wie dit aangaat, om dit persoonlijk te melden bij het eigenaren contact en richt uw schrijven aan de directie van EuroParcs.
Om het bestuur een beeld te geven, neem ons even mee in de BCC via secretaris@eigenarenbrunssheim.nl.
Wij hopen via de parkmanager ook meer informatie te ontvangen, maar die is op dit moment 2 weken met verlof.

Met vriendelijke groet,
John Hoogenboezem